Monika Hubmann
   
 
Monika Hubmann "Hund"
  Hund | 15 x 15 cm | 2003 | Bleistift auf Papier      

  El Sahir Maedchen mit Hund Fanny Bibi Sofi Sepp mit Katze Oli Oli Oli Hund Hund Hund Hund Hund Hund Hund Hund Hund